Laatste nieuws

Onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs, ieder kind verdient de kans om zich optimaal te kunnen ontplooien. Om dat te waarborgen is in Nederland de Leerplichtwet 1969 (hierna: Leerplichtwet) van kracht: kinderen van 5 tot 16 jaar moeten naar school. Voor jongeren van 16 en 17 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald, geldt de kwalificatieplicht. Een kind moet ingeschreven staan bij een school en die geregeld bezoeken. Zo helpen we kinderen om zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij.
(bron: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Actueel:

Thuiszitters
Ook in provincie Flevoland zijn er dagelijks kinderen die niet naar school gaan, die thuis zitten zonder onderwijs. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar wat vinden de thuiszitters eigenlijk zelf? Wat hebben zij nodig om wel (passend) onderwijs te kunnen volgen?

Ben of ken je zo’n thuiszitter, kan je ons dan laten weten hoe jij denkt dat het beter kan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Bel, mail of whatsapp Saskia Schurman (coördinator en ervaringsdeskundige)
op 06-46270001 of naar saskia@ggzpanelflevoland.nl.