Laatste nieuws

Jeugd

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huidige provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg. Inclusief:

– de jeugdbescherming
– de jeugdreclassering
– de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)
– de geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-GGz)
– de zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking (jeugd-LVB).

Eind vorig jaar heeft de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Almere, de volgende signalen aan de gemeenteraad gemeld:

1. De toenemende en lange wachttijden waar jongeren mee geconfronteerd worden, als zij in aanmerking willen komen voor jeugdzorg. De wachttijden lopen op voor zowel een eerste intake als ook voor daadwerkelijke hulp.
2. Daarnaast blijkt uit landelijk onderzoek dat juist de meest kwetsbare groep van ouders en kinderen de geboden jeugdzorg negatief ervaart, zowel qua aanbod als qua toegankelijkheid.
3. Er is een gebrek aan betaalbare huisvesting voor jongeren die uit een residentiële instelling zouden kunnen vertrekken, maar waar dat niet lukt omdat er voor hen geen betaalbare sociale huisvesting of kamers beschikbaar zijn. Deze jongeren blijven onnodig in de instelling, omdat zij anders geen dak boven hun hoofd hebben – met alle extra kosten van dien. Geld dat beter besteed kan worden aan jeugdzorg.
(bron: www.asdalmere.nl)

Wat is jouw ervaring? Zijn bovenstaande punten verbeterd? Of heb je misschien nog een aandachtspunt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Bel, mail of whatsapp Saskia Schurman (coördinator en ervaringsdeskundige)
op 06-46270001 of naar saskia@ggzpanelflevoland.nl.